Klubová výstava Praha

rozjodčí / Judge: Jean Claude Larive (F)

Ameerah Foxly Bohemia - tř. otevřená / open class - výborná / excellent

Na výstavě se předvedl i otec Ameerah - Lionheart Keep My Promise, který získal ocenění V1 ve třídě veteránů. Blahopřejeme a přejeme i nadále pevné zdraví.


Na fotografiích Ameerah s otcem